Zákaznická linka: +420 277 002 200

CZ Deutsch

Objednávka opravyNíže uvedený formulář pečlivě vyplňte, vytiskněte a zašlete společně v jednom balíku s přístrojem určeným k opravě. Jakmile přístroj obdržíme, provedeme diagnostiku a stanovíme cenu opravy. V případě, že námi odhadnutá cena opravy překročí Vámi určený limit, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup. Po uskutečnění opravy Vám bude zařízení posláno zpět na dobírku společně s daňovým dokladem za vykonanou práci a materiál v souladu s cenovou nabídkou.


Kontaktní údaje
Jméno a příjmení / Prodejce *
Ulice a čp. *
Město *
PSČ *
Telefon *
E-mail *
Informace o porouchaném zařízení
Druh přístroje *

DOPRAVA zpět ZDARMA při uskutečněné opravě nad 500 Kč

Druh reklamace *
(pokud je zboží ještě v záruce zadejte prosím ZÁRUČNÍ)
Datum prodeje
(je nutné jen v případě záruční opravy)
Značka *
Modelové označení
(bývá uvedeno u praček ve dvířkách, jinak na zadní stěně přístroje)
Výrobní číslo
Prodejce
Popis závady *
Kdy se závada objevuje *
(zda jde o setrvalý stav či se vyskytuje několikrát za den či za nějaké podmínky atp.)
Další informace
Maximální cena opravy *
(limit od 500,- Kč, zadejte celé číslo bez mezer a písmen, např.: 1000)
do Kč vč. DPH (do této výše souhlasím s opravou přístroje)
Pokud se oprava neuskuteční *
souhlasím s likvidací přístroje v servisní společnosti.

žádám o odeslání přístroje zpět na mou adresu formou dobírky. Souhlasím s tím, že uhradím náklady na zpětné odeslání a diagnostiku závady až do výše 300,- Kč.
Souhlasím s podmínkami *
ANO

Vyplnění tohoto formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou smlouvu uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou Servisní podmínky zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že se před odesláním formuláře se Servisními podmínkami zhotovitele seznámil a bez výhrad je akceptuje.


Celý text Servisních podmínek je k dispozici na adrese:
http://www.bels.cz/servisni-podminky/i410/
Před odesláním nezapomeňte
  • Zkontrolovat kompletnost balení. Pro komplexní posouzení závady je třeba zařízení zaslat včetně originálního příslušenství, jako např. baterie, nabíječka, dálkové ovládání apod.
  • Zásilku správně a bezpečně zabalit. Dbejte na dostatečnou vystýlku zásilky, její bezpečné uzavření a správné označení. Seznamte se s přepravními podmínkami přepravce.
  • Přiložit výše uvedený formulář s popisem závady.

Návod na správné zabalení a označení zásilky lze nalézt na webových stránkách přepravce, např.:


Neposílejte nám zboží na dobírku! - nebude převzato.


Pozor! Dbejte také na správné převzetí zásilky od přepravce - až se Vám bude zásilka vracet.


Položky označené * jsou povinné.